Cây sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm Quốc gia

cây sâm Ngọc Linh, sản phẩm quốc gia

Cây sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm Quốc gia

Ngày 7/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Quang Bửu – Chủ tịch huyện Nam Trà My (Quảng Nam) – cho biết, ngày 5/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm Quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt danh mục bổ sung 3 sản phẩm Quốc gia thực hiện từ năm 2017 thuộc chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020. Theo đó, có 3 sản phẩm được Thủ tướng phê duyệt gồm tôm nước lợ (gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng); cà phê Việt Nam chất lượng cao và sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh).

sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm quốc gia

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo các chương trình khoa học và công nghệ Quốc gia đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng và thực hiện các đề án phát triển sản phẩm Quốc gia đã được phê duyệt. “Trong từng trường hợp cần thiết, ngoài các cơ chế chính sách đã được quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành địa phương có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù của từng sản phẩm Quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định này”, quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

>> Đọc thêm: Kỹ thuật mới cho phép nhân nhanh sinh khối rễ sâm Ngọc Linh

Theo MOST

www.tapchisinhhoc.com

5/5 - (19 votes)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Leave a Reply

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!