Category: Kỹ thuật mới

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA DNA có thể lưu trữ dữ liệu của toàn thế giới Lưu trữ dữ liệu bằng DNA Những công nghệ lưu trữ hiện nay không thể đuổi kịp sự phát triển vũ bão của các đơn vị thông tin. Nhưng tự …

Công nghệ in 3D trong Y học

Công nghệ in 3D trong Y học In 3D đang thay đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe In 3D đã bắt đầu xuất hiện từ 1984. Nhưng nó chưa được chú trọng cho đến tận ngày nay khi mà những tiến bộ gần đây của …
Hotline: 0987.666.081