Category: Hỏi Đáp

Đồng hồ sinh học là gì?

Đồng hồ sinh học là gì? Đồng hồ sinh học là hệ thống kiểm giờ có mặt trong cơ thể sinh vật sống (gồm con người, các loài động vật và thực vật) với nhiệm vụ chính là kiểm soát các nhịp điệu thường nhật hay …