Ngo-Thi-Minh-Thuy-Oregon-Health-Science-University

Ngô Thị Minh Thùy, Giáo sư tập sự 33 tuổi người Việt tại Mỹ, Oregon Health and Science University

Leave a Reply