Category: Nhà khoa học

Giới thiệu về các nhà khoa học tiêu biểu trong các lĩnh vực Sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh lý học, Y học, Dược phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nano, Công nghệ bào chế…