Category: Giải thưởng Nobel

Giải thưởng Nobel, một giải thưởng cao quý dành cho những những phát minh khoa học vĩ đại. Các lĩnh vực bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh lý học và Y học, Văn học và Hòa bình.