Category: Y học

Quan sát hoạt động của hệ thống CRISPR-Cas

Quan sát hoạt động của hệ thống CRISPR-Cas Quan sát hoạt động của hệ thống CRISPR-Cas Đoạn phim ngắn đầy ngoạn mục này cho thấy CRISPR đang chỉnh sửa DNA trong thời gian thực Điều này chưa bao giờ được quan sát thấy trước đây Bạn …

Ca cấy ghép đầu người đầu tiên

Ca cấy ghép đầu người đầu tiên Ca cấy ghép đầu người đầu tiên Ca cấy ghép đầu người đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay Trong khi lấy đầu của người này ra và gắn vào cơ thể của một người khác …

Chỉnh sửa gen người – nên hay không?

Chỉnh sửa gen người – nên hay không ? Các nhà nghiên cứu tại Portland, Oregon lần đầu tiên tiến hành chỉnh sửa gen của một phôi người tại Hoa Kỳ. Công trình này đã bổ sung cho kỳ vọng về CRISPR, và nó là một bước …
Hotline: 0987.666.081