TS-Le-Thi-Hien-Khoa-Y-Duoc-DHQG-Ha-Noi

Lê Thị Hiên, nhà khoa học nữ tiêu biểu năm 2017, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Đại học Quốc gia, Hà Nội, công nghệ nano, vật liệu nano

Leave a Reply

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!