Tag: ARN

RNA Interference là gì?

RNA Interference là gì? RNA Interference (viết tắt là RNAi) là một quá trình sinh học quan trọng trong đó ARN ức chế sự biểu hiện gen. RNAi có thể được tế bào khởi xướng để phản ứng với các axit nucleic gây bệnh nhằm mang …