Category: Công nghệ GEN

Những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, bao gồm giải trình tự gen thế hệ mới, giải mã gen, xét nghiệm ADN, xét nghiệm di truyền, liệu pháp gen, chỉnh sửa gen, thuốc sinh học…

Dữ liệu hệ gen là gì?

Dữ liệu hệ gen là gì? Dữ liệu hệ gen (Genomic Data) là dữ liệu liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ gen sinh vật. Hệ gen là toàn bộ dữ liệu tế bào cần thiết để sinh vật phát triển và hoạt …

Giải trình tự ARN đơn tế bào (scRNA-seq)

(Nguồn: https://learn.gencore.bio.nyu.edu/single-cell-rnaseq/) Giải trình tự ARN đơn tế bào (scRNA-seq) Giải trình tự ARN đơn tế bào là gì? Mô hình biểu hiện gen của một tế bào xác định thành phần protein của tế bào đó. Về cơ bản, tất cả các tế bào trong …