Category: Công nghệ GEN

Những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, bao gồm giải trình tự gen thế hệ mới, giải mã gen, xét nghiệm ADN, xét nghiệm di truyền, liệu pháp gen, chỉnh sửa gen, thuốc sinh học…

Giải trình tự SOLiD là gì?

Công nghệ giải trình tự SOLiD là gì? Phát hiện và nối Oligonucleotide được hỗ trợ (Supported Oligonucleotide Ligation and Detection – SOLiD) là một công nghệ giải trình tự ADN thế hệ thứ hai khác được phát triển bởi Applied Biosystems, công ty đã giới …

Giải trình tự Sanger là gì?

Giải trình tự Sanger là gì? Giải trình tự Sanger là công nghệ giải trình tự ADN đầu tiên được tạo ra bởi Tiến sĩ Frederick Sanger vào những năm 1970, người thường được coi là ‘cha đẻ của bộ gen’ và đã nhận được giải …

RNA Interference là gì?

RNA Interference là gì? RNA Interference (viết tắt là RNAi) là một quá trình sinh học quan trọng trong đó ARN ức chế sự biểu hiện gen. RNAi có thể được tế bào khởi xướng để phản ứng với các axit nucleic gây bệnh nhằm mang …

Dữ liệu hệ gen là gì?

Dữ liệu hệ gen là gì? Dữ liệu hệ gen (Genomic Data) là dữ liệu liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ gen sinh vật. Hệ gen là toàn bộ dữ liệu tế bào cần thiết để sinh vật phát triển và hoạt …