Category: Tế bào gốc

Autophagy là gì?

Autophagy là gì? Autophagy (tự thực) là cơ chế tự nhiên, được điều hòa, phá hủy của tế bào nhằm tháo rời các thành phần không cần thiết hoặc rối loạn chức năng, liên quan đến sự thoái hóa protein, chuyển hóa cơ quan và phân …

Apoptosis là gì?

Apoptosis là gì? Apoptosis là một cơ chế được bảo tồn tiến hóa để loại bỏ có chọn lọc các tế bào lão hóa, bị hư hỏng hoặc không mong muốn. Đôi khi nó được gọi là sự chết tế bào được lập trình, và thực …

Tế bào gốc là gì?

Tế bào gốc là gì? Tế bào gốc là những tế bào đặc biệt của con người có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau. Điều này có thể bao gồm từ tế bào cơ đến tế bào não. Trong một số …

Phân loại tế bào gốc

Phân loại tế bào gốc Có nhiều quan điểm trong phân loại tế bào gốc. Vào thời điểm năm 2005 trở về trước, người ta thường chia tế bào gốc thành hai dạng cơ bản: Tế bào gốc phôi (phân lập từ phôi) Tế bào gốc …