Category: Khám phá khoa học

Cua Dừa khổng lồ

Cua Dừa khổng lồ Cua dừa (Birgus latro) là một loài cua sống trên cạn, còn được gọi là cua ăn trộm (robber crab). Đây là loài động vật chân đốt ở cạn lớn nhất trên thế giới hiện còn sống, và có lẽ là ở …