Tag: loricifera

Những động vật đa bào không cần oxy

Những động vật đa bào không cần oxy Sâu dưới đáy Địa Trung Hải, các nhà khoa học đã phát hiện ra những động vật phức tạp đầu tiên (cho đến nay) sống mà không cần oxy. Người ta đã biết rõ rằng chỉ có vi …