Tag: tiểu đường

Chitosan là gì?

Nội dung1 CHITOSAN LÀ GÌ?2 ỨNG DỤNG CỦA CHITOSAN TRONG SẢN XUẤT2.1 Chitosan sử dụng trong Y Dược2.2 Chitosan sử dụng làm Thực phẩm chức năng2.3 Chitosan sử dụng trong bảo quản Thực Phẩm2.4 Chitosan sử dụng trong Nông Nghiệp3 KẾT LUẬN4 TÀI LIỆU THAM KHẢO …