Tag: vi khuẩn Salmonella

Xét nghiệm Widal là gì?

Xét nghiệm Widal là gì? Xét nghiệm Widal là xét nghiệm ngưng kết được sử dụng để chẩn đoán sốt ruột (sốt thương hàn hoặc phó thương hàn) bằng huyết thanh học. Xét nghiệm này đo mức kháng thể huyết thanh ngưng kết được tạo ra …