ThS Trần Hồng Lan, Phó cục trưởng Cục ứng dụng và phát triển công nghệ

ThS Trần Hồng Lan, Phó cục trưởng Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ KH&CN

Leave a Reply