Category: Chỉnh sửa GEN

Tổng hợp các bài viết về công nghệ chỉnh sửa gen bằng các công nghệ như CRISPR/Cas9 để sửa đổi gen của sinh vật sống nhằm cải thiện chức năng của gen hoặc tìm kiếm thuốc mới điều trị bệnh di truyền.