Category: Hỏi Đáp

Hệ gen là gì?

Hệ gen là gì? Bài viết sau đây không nhằm cung cấp một cách tường tận mọi khía cạnh của hệ gen, nhưng sẽ giúp độc giả có được thông tin cơ bản để trả lời cho câu hỏi: hệ gen là gì? Trong sinh học …

Vai trò của ty thể

Ty thể là một bào quan quá đặc biệt. Chúng được bao bọc bởi hai lớp màng, có hệ gen riêng, tự phân chia một cách độc lập với tế bào chủ …Thường được nhắc đến như là nhà máy năng lượng của tế bào, ty …

Đạo đức khoa học

Nhiều ngành nghề có một hệ thống chính thức về thực hành đạo đức để giúp chỉ dẫn cho những người hoạt động trong lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, các bác sĩ thường thực hiện Lời thề Hippocrates, bên cạnh những quy chuẩn khác, vídụ …

Làm thế nào tinh trùng tìm đến trứng

Làm thế nào tinh trùng tìm đến trứng Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm, các nhà nghiên cứu đã xác định được một phân tử đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn tinh trùng tìm trứng. Làm thế nào tinh trùng tìm đến trứng …

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ Các tế bào phải chứa đựng một lượng DNA khổng lồ, kể cả là ở một số loài với hệ gen có kích thước khiêm tốn nhất. Ví dụ về tế bào điển hình của E.coli có kích …

Gen nhảy là gì?

Gen nhảy là gì? Các yếu tố vận động, hay “gen nhảy”, lần đầu tiên được xác định bởi Barbara McClintock vào những năm 1940; chúng có thể được gọi chung là transposons. Tại sao transposons lại phổ biến ở tế bào nhân thực đến vậy, …
Hotline: 0987.666.081