Tag: Cas9

Quan sát hoạt động của hệ thống CRISPR-Cas

Quan sát hoạt động của hệ thống CRISPR-Cas Quan sát hoạt động của hệ thống CRISPR-Cas Đoạn phim ngắn đầy ngoạn mục này cho thấy CRISPR đang chỉnh sửa DNA trong thời gian thực Điều này chưa bao giờ được quan sát thấy trước đây Bạn …
Hotline: 0987.666.081