Tag: Cas9

Loại gà đẻ trứng chứa chất chống ung thư

Vấn đề quả trứng/con gà Những quả trứng được đẻ ra từ một nhóm gà mái “được nuông chiều” ở vương quốc Anh có chứa một cái gì đó đặc biệt trong lòng trắng của chúng. Sau khi các nhà nghiên cứu tại Viện Rosaline thuộc …