Tag: CRISPR-Cas9

Ứng dụng kỹ thuật CPISPR

Ứng dụng kỹ thuật CPISPR Các lặp lại palindromic ngắn, xen kẽ, phân cụm đều đặn (CRISPR) đại diện cho một họ lặp lại DNA được mô tả lần đầu tiên vào năm 1987 ở một vùng xen kẽ trong bộ gen của E. coli K12, …

CRISPR/Cas9 là gì?

CRISPR/Cas9 là gì? Hệ thống CRISPR hiện diện tự nhiên ở hầu hết vi khuẩn cổ và vi khuẩn để bảo vệ chúng khỏi sự xâm nhập của virus và plasmid. Hoạt động của hệ thống CRISPR liên quan đến sự phân cắt ADN sợi đôi …

CRISPR và nguy cơ ung thư

CRISPR và nguy cơ ung thư Nghiên cứu mới chỉ ra vấn đề nguy hiểm khi sử dụng CRISPR trên người Hẳn là bạn đã nghe về tiềm năng của CRISPR – Cas9 – nó có thể cách mạng hóa các lĩnh vực, từ y học …

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA DNA có thể lưu trữ dữ liệu của toàn thế giới Lưu trữ dữ liệu bằng DNA Những công nghệ lưu trữ hiện nay không thể đuổi kịp sự phát triển vũ bão của các đơn vị thông tin. Nhưng tự …