Tag: CRISPR-Cas9

CRISPR và nguy cơ ung thư

CRISPR và nguy cơ ung thư Nghiên cứu mới chỉ ra vấn đề nguy hiểm khi sử dụng CRISPR trên người Hẳn là bạn đã nghe về tiềm năng của CRISPR – Cas9 – nó có thể cách mạng hóa các lĩnh vực, từ y học …

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA DNA có thể lưu trữ dữ liệu của toàn thế giới Lưu trữ dữ liệu bằng DNA Những công nghệ lưu trữ hiện nay không thể đuổi kịp sự phát triển vũ bão của các đơn vị thông tin. Nhưng tự …

Chỉnh sửa gen người – nên hay không?

Chỉnh sửa gen người – nên hay không ? Các nhà nghiên cứu tại Portland, Oregon lần đầu tiên tiến hành chỉnh sửa gen của một phôi người tại Hoa Kỳ. Công trình này đã bổ sung cho kỳ vọng về CRISPR, và nó là một bước …