Tag: hôn nhân đồng giới

Người bà 61 tuổi sinh cháu gái

Người bà 61 tuổi sinh cháu gái Như BuzzFeed News đã đưa tin đầu tiên, Matthew Eledge, 32 tuổi và chồng Elliot Dougherty, 29 tuổi, muốn lập gia đình và có con. Khi mẹ của Matthew, bà Cecile nghe về kế hoạch của họ, bà đề …