Tag: miễn dịch

Xét nghiệm Widal là gì?

Xét nghiệm Widal là gì? Xét nghiệm Widal là xét nghiệm ngưng kết được sử dụng để chẩn đoán sốt ruột (sốt thương hàn hoặc phó thương hàn) bằng huyết thanh học. Xét nghiệm này đo mức kháng thể huyết thanh ngưng kết được tạo ra …

Vai trò của ty thể

Ty thể là một bào quan quá đặc biệt. Chúng được bao bọc bởi hai lớp màng, có hệ gen riêng, tự phân chia một cách độc lập với tế bào chủ … Vai trò của ty thể không chỉ dừng ở mức độ là nhà …