Tag: não bộ

Phát hiện tế bào thần kinh mới

Phát hiện tế bào thần kinh mới chỉ có ở não người Loại tế bào thần kinh mới được phát hiện này có tên là “rosehip neuron,” do hình dạng rậm rạp của nó. Loại tế bào thần kinh với sự biểu hiện gen độc đáo, …