Tag: Real time PCR

Xét nghiệm PCR thời gian thực – qPCR là gì?

Hình 1: Quy trình qPCR (Nguồn: Bio-Rad) qPCR là gì? PCR thời gian thực (Real-time PCR) hay còn gọi là PCR định lượng (qPCR) sử dụng điều kiện khuếch đại ADN tương tự như PCR thông thường nhưng có khả năng phát hiện sản phẩm PCR …

Mẹo PCR khuếch đại các trình tự khó

Làm thế nào để PCR khuếch đại các đoạn ADN khó Chia sẻ bởi Vicki Doronina trên bitesizebio.com. “Trong quá trình nghiên cứu sau đại học, tôi đã thực hiện một phản ứng PCR với một protocol chưa  được tối ưu hóa trước trên một mẫu …