nCoV gay benh viem phoi

cấu tạo cơ bản của virus corona