Nghiên cứu công nghệ và thiết bị tách chiết một số hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu và ứng dụng trong sản xuất TPCN

Công nghệ tách chiết hoạt chất sinh học từ nấm Dược liệu

Công nghệ tách chiết hoạt chất sinh học từ nấm Dược liệu

Sáng 21/6/2016, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ, thiết bị trích ly một số hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng”. Đề tài mang mã số KC.07.09/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.07/11-15 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch”. Đề tài do TS. Nguyễn Đức Tiến – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch làm chủ nhiệm.

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Tiến cho biết: mục tiêu của đề tài là thiết lập được công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất một số chế phẩm trích ly từ 3 loại nấm lớn là nấm Linh chi, nấm Đầu khỉ, nấm Hương; sản xuất các chế phẩm nấm trích ly ứng dụng được trong chế biến thực phẩm và thực phẩm chức năng.

TS. Nguyễn Đức Tiến khẳng định, về mặt khoa học đề tài đã đưa ra một số điểm mới như sử dụng nguyên liệu nấm Linh chi, nấm Hương và nấm Đầu khỉ sản xuất trong nước để trích ly hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu cho chế biến thực phẩm chức năng; Xác định được quy trình công nghệ trích ly hoạt chất sinh học từ nấm Linh chi, nấm Đầu khỉ và nấm Hương bằng sóng siêu âm và công nghệ thu nhận tạo chế phẩm cho chế biến thực phẩm.

Đây là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống trích ly hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu gồm nấm Linh chi, nấm Đầu khỉ và nấm Hương bằng sóng siêu âm, tạo chế phẩm nấm Linh chi trích ly, chế phẩm nấm Hương trích ly, nấm Đầu khỉ trích ly ứng dụng cho chế biến một số sản phẩm thực phẩm chức năng. Ứng dụng sóng siêu âm trong trích ly hoạt chất sinh học từ nấm cho hiệu suất trích ly cao, tiết kiệm thời gian trích ly và năng lượng.

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã đưa ra được 03 quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm Linh chi trích ly từ nấm Linh chi, quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm Đầu khỉ trích ly từ nấm Đầu khỉ và quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm Hương trích ly từ nấm Hương.

Bên cạnh đó, đề tài đã ứng dụng các sản phẩm chế phẩm nấm Linh chi, nấm Hương, nấm Đầu khỉ trích ly trong sản xuất 8 sản phẩm thực phẩm chức năng, ứng dụng vào cơ sở sản xuất; đã thiết kế, chế tạo lắp đặt và vận hành được 01 hệ thống thiết bị trích ly bằng sóng siêu âm cho sản xuất chế phẩm nấm trích ly; Kết hợp với 2 doanh nghiệp thực hiện xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm chế phẩm nấm Linh chi, nấm Hương và nấm Đầu khỉ trích ly ở quy mô 100 kg nguyên liệu/ mẻ, tạo ra được 50 kg chế phẩm nấm Linh chi trích ly, 50 kg chế phẩm nấm Hương trích ly và 50 kg chế phẩm nấm Đầu khỉ trích ly; ứng dụng chế phẩm nấm trích ly tạo ra cho sản xuất được 100.000 túi trà Linh chi túi lọc, 100.000 túi trà Linh chi hòa tan, 1.000 hộp cao Linh chi, 1.000 hộp cao nấm Hương, 100.000 viên Linh chi, 100.000 viên nấm Hương, 100.000 viên chế phẩm nấm Đầu khỉ. Sản phẩm của đề tài tạo ra cho thấy tiềm năng về cơ hội, đầu tư và mở rộng sản xuất chế biến nấm dược liệu là phù hợp với chiến lược phát triển; xây dựng được 14 tiêu chuẩn cơ sở…

Đặc biệt, sản phẩm của đề tài đã đạt 01 cúp vàng năm 2014 về sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2014 do Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế tổ chức năm 2014 cho sản phẩm viên Linh chi và trà Linh chi của đề tài.

Nhóm đề tài mong muốn sẽ được tiếp tục thực hiện dự án nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm nấm Linh chi, nấm Hương và nấm Đầu khỉ ở quy mô lớn trong giai đoạn tới.

Với các kết quả đã đạt được, đề tài về tách chiết hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu đã được Hội đồng nghiệm thu tiến hành đánh giá nghiệm thu và xếp loại Khá.

Theo VPCT/MOST
www.tapchisinhhoc.com

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply