Tag: Công nghệ cao

Chỉnh sửa gen người – nên hay không?

Chỉnh sửa gen người – nên hay không ? Các nhà nghiên cứu tại Portland, Oregon lần đầu tiên tiến hành chỉnh sửa gen của một phôi người tại Hoa Kỳ. Công trình này đã bổ sung cho kỳ vọng về CRISPR, và nó là một bước …