Tag: giải trình tự gen

Giải trình tự SOLiD là gì?

Công nghệ giải trình tự SOLiD là gì? Phát hiện và nối Oligonucleotide được hỗ trợ (Supported Oligonucleotide Ligation and Detection – SOLiD) là một công nghệ giải trình tự ADN thế hệ thứ hai khác được phát triển bởi Applied Biosystems, công ty đã giới …

Giải trình tự Sanger là gì?

Giải trình tự Sanger là gì? Giải trình tự Sanger là công nghệ giải trình tự ADN đầu tiên được tạo ra bởi Tiến sĩ Frederick Sanger vào những năm 1970, người thường được coi là ‘cha đẻ của bộ gen’ và đã nhận được giải …

Dữ liệu hệ gen là gì?

Dữ liệu hệ gen là gì? Dữ liệu hệ gen (Genomic Data) là dữ liệu liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ gen sinh vật. Hệ gen là toàn bộ dữ liệu tế bào cần thiết để sinh vật phát triển và hoạt …