Tag: Hệ gen

Dữ liệu hệ gen là gì?

Dữ liệu hệ gen là gì? Dữ liệu hệ gen (Genomic Data) là dữ liệu liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ gen sinh vật. Hệ gen là toàn bộ dữ liệu tế bào cần thiết để sinh vật phát triển và hoạt …

Hệ gen là gì?

Hệ gen là gì? Bài viết sau đây không nhằm cung cấp một cách tường tận mọi khía cạnh của hệ gen, nhưng sẽ giúp độc giả có được thông tin cơ bản để trả lời cho câu hỏi: hệ gen là gì? Trong sinh học …

Những bí ẩn của hệ gen người

Những bí ẩn của hệ gen người Hệ gen (genome) của một cơ thể hay một virus gồm DNA (hay ở một số virus là RNA) chứa đựng một bản sao hoàn chỉnh tất cả các thông tin di truyền của một cơ thể hay virus …