Tag: vi khuẩn

Vi khuẩn Gram dương là gì?

Vi khuẩn Gram dương là gì? Vi khuẩn Gram dương là vi khuẩn có thành tế bào dày. Trong xét nghiệm nhuộm Gram, những vi khuẩn này cho kết quả dương tính. Thử nghiệm bao gồm thuốc nhuộm hóa học, nhuộm thành tế bào của vi …

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ Các tế bào phải chứa đựng một lượng DNA khổng lồ, kể cả là ở một số loài với hệ gen có kích thước khiêm tốn nhất. Ví dụ về tế bào điển hình của E.coli có kích …