Tag: western blot

Tổng quan kỹ thuật Western Blot

Kỹ thuật Western Blot (Fluorescent Western Blotting), hay còn được biết đến với tên gọi phương pháp Thẩm tách miễn dịch, là kỹ thuật phát hiện protein mạnh mẽ với nhiều ưu điểm hơn so với các hệ thống phát hiện protein bằng chất phát quang …