Category: Kinh nghiệm

12 mẹo làm chủ kỹ năng pipet

12 mẹo làm chủ kỹ năng pipet Thao tác pipet (pipetting – chỉ hành động hút, nhả hoặc trộn dung dịch bằng pipet) chính xác là rất quan trọng. Nếu không thao tác chuẩn chỉ, các thí nghiệm của bạn có thể sẽ không có tính …