Category: Góc chuyên gia

Làm thế nào tinh trùng tìm đến trứng

Làm thế nào tinh trùng tìm đến trứng Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm, các nhà nghiên cứu đã xác định được một phân tử đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn tinh trùng tìm trứng. Làm thế nào tinh trùng tìm đến trứng …

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ Các tế bào phải chứa đựng một lượng DNA khổng lồ, kể cả là ở một số loài với hệ gen có kích thước khiêm tốn nhất. Ví dụ về tế bào điển hình của E.coli có kích …

Gen nhảy là gì?

Gen nhảy là gì? Các yếu tố vận động, hay “gen nhảy”, lần đầu tiên được xác định bởi Barbara McClintock vào những năm 1940; chúng có thể được gọi chung là transposons. Tại sao transposons lại phổ biến ở tế bào nhân thực đến vậy, …

Những bí ẩn của hệ gen người

Những bí ẩn của hệ gen người Hệ gen (genome) của một cơ thể hay một virus gồm DNA (hay ở một số virus là RNA) chứa đựng một bản sao hoàn chỉnh tất cả các thông tin di truyền của một cơ thể hay virus …

Phân loại tế bào gốc

Phân loại tế bào gốc Có nhiều quan điểm trong phân loại tế bào gốc. Vào thời điểm năm 2005 trở về trước, người ta thường chia tế bào gốc thành hai dạng cơ bản: tế bào gốc phôi (phân lập từ phôi) và tế bào …
Hotline: 0987.666.081