Category: Góc chuyên gia

Tổng quan kỹ thuật Western Blot

Kỹ thuật Western Blot (Fluorescent Western Blotting), hay còn được biết đến với tên gọi phương pháp Thẩm tách miễn dịch, là kỹ thuật phát hiện protein mạnh mẽ với nhiều ưu điểm hơn so với các hệ thống phát hiện protein bằng chất phát quang …

So sánh trình tự – BLAST online

Làm sao để so sánh trình tự: BLAST online So sánh trình tự là gì và ý nghĩa của nó? Đối với các nhà tin sinh học, tương đồng (homology) là dấu vết chủ yếu để dự đoán gen và chức năng protein. Nhưng làm sao …