Category: Công nghệ GEN

Những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, bao gồm giải trình tự gen thế hệ mới, giải mã gen, xét nghiệm ADN, xét nghiệm di truyền, liệu pháp gen, chỉnh sửa gen, thuốc sinh học…

ADN là vật chất di truyền

ADN là vật chất di truyền Ai đã chứng minh chân lý này và bằng cách nào ?  Ngày nay chúng ta đều biết ADN chính là vật chất di truyền của tế bào. Tuy nhiên khi Mendel lần đầu tiên dự đoán về sự tồn …