gen-dieu-khien-kich-thuoc-cua-qua-ca-chua-2

gen điều khiển kích thước của trái cà chua, điều khiển gen, công nghệ gen

Leave a Reply