gen-dieu-khien-kich-thuoc-cua-qua-ca-chua

gen điều khiển kích thước của trái cà chua, Cell Size Regulator gene

Leave a Reply