Cupriavidus_metallidurans_gold_bacterium_2

Cupriavidus metallidurans, vi khuẩn, sản xuất vàng, vàng 24k, vàng nguyên chất, vàng lỏng, khám phá mới, phát hiện mới

Leave a Reply

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!