Tag: vắc xin

Vắc xin được phát triển như thế nào?

Vắc xin được phát triển như thế nào? Hầu hết các loại vắc-xin đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, với hàng triệu người nhận chúng một cách an toàn mỗi năm. Giống như tất cả các loại thuốc, mọi loại vắc xin đều phải …