Tag: vắc xin

Tổng quan thị trường Vắc xin Thú y

Phân tích thị trường vắc xin Thú y Quy mô Thị trường Vắc xin Thú y ước tính đạt 18,18 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 26,87 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,13% trong giai …

Vắc xin được phát triển như thế nào?

Vắc xin được phát triển như thế nào? Hầu hết các loại vắc-xin đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, với hàng triệu người nhận chúng một cách an toàn mỗi năm. Giống như tất cả các loại thuốc, mọi loại vắc xin đều phải …