PGS-Phan-Toan-Thang-tham-vong-nhan-ban-vo-tinh-dong-vat-quy-hiem-cua-nha-khoa-hoc-goc-Viet

Tham vọng nhân bản vô tính động vật quý hiếm của nhà khoa học gốc Việt, PGS Phan Toàn Thắng, CellResearch Corp, tế bào gốc từ màng dây rốn

Leave a Reply