trien_lam_quoc_te_ve_cong_nghe_thi_nghiem_Analytica_Viet_Nam_

Họp báo Triển lãm quốc tế về Công nghệ Thí nghiệm, Analytica Viet Nam 2017, công nghệ phân tích, công nghệ sinh học, kết nối, giải pháp, khoa học và công nghệ, cung cầu

Leave a Reply

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!