Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học quốc gia nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học

Ngày 10 tháng 03 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 1335/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người theo quy định làm cơ sở phê duyệt, triển khai và nghiệm thu nghiên cứu y sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư 04/TT-BYT ngày 05/03/2020 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

Cơ cấu tổ chức Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

I. Lãnh đạo Hội đồng

1. GS.TS. Trương Việt Dũng – Chuyên gia YHDP&YTCC – Chủ tịch
2. GS. TS. Nguyễn Công Khẩn – Chuyên gia Dinh dưỡng – Phó Chủ tịch
3. PGS.TS. Trần Ngọc Hữu – Chuyên gia Dịch tễ học – Phó Chủ tịch
4. PGS. TS. Đỗ Văn Dũng – Chuyên gia Dịch tễ học – Thống kê Y sinh học

II. Tiểu ban Thường trực

1. GS. TS. Hoàng Văn Minh – Chuyên gia Thống kê Y sinh học
2. PGS. TS. Hà Phan Hải An – Chuyên gia Thận tiết niệu
3. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh – Chuyên gia Dược học
4. PGS. TS. Hoàng Thị Thanh – Chuyên gia Bảo vệ đối tượng nghiên cứu
5. TS. Nguyễn Huy Quang – Chuyên gia Pháp chế
6. TS. Phạm Văn Tác – Chuyên gia quản lý y tế

III. Tiểu ban Tân dược

1. PGS.TS. Hoàng Quốc Hòa – Chuyên gia Tim mạch học – Trưởng Tiểu ban
2. GS. TS. Lê Văn Quảng – Chuyên gia ung thư học
3. PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông – Chuyên gia Dược lý học
4. PGS.TS. Mai Phương Mai – Chuyên gia Dược lý học
5. PGS. TS. Nguyễn Tiến Quyết – Chuyên gia Ngoại khoa
6. PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung – Chuyên gia Lao và bệnh phổi
7. PGS.TS. Phạm Thị Vân Anh – Chuyên gia Dược lý học

IV. Tiểu ban Vắc xin, sinh phẩm y tế

1. GS. TS. Phan Thị Ngà – Chuyên gia Vi rút học – Trưởng Tiểu ban
2. GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn – Chuyên gia Miễn dịch – Sinh lý bệnh
3. PGS.TS. Trần Như Dương – Chuyên gia Dịch tễ học
4. PGS. TS. Nguyễn Vân Trang – Chuyên gia Vi rút miễn dịch
5. PGS.TS Phạm Ngọc Hùng – Chuyên gia Dịch tễ học
6. TS. BS. Phan Hữu Phúc – Chuyên gia Bệnh truyền nhiễm
7. ThS. BS. Lương Chấn Quang – Chuyên gia Dịch tễ học

V. Tiểu ban Y dược cổ truyền

1. GS. TS. Lê Quan Nghiệm – Chuyên gia Bào chế Dược – Trưởng Tiểu ban
2. PGS. TS. Phạm Bá Tuyến – Chuyên gia Y học cổ truyền
3. PGS. TS. Nguyễn Quốc Huy – Chuyên gia Dược liệu
4. PGS.TS. Nguyễn Trần Thị Giáng Hương – Chuyên gia Dược lý học
5. PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường – Chuyên gia Y học cổ truyền
6. TS. BS. Trần Quốc Hùng – Chuyên gia Y học cổ truyền
7. PGS. TS. Đỗ Thị Hà – Chuyên gia Dược liệu

VI. Tiểu ban Trang thiết bị y tế

1. GS. TS. Đỗ Doãn Lợi – Chuyên gia Tim mạch – Trưởng Tiểu ban
2. PGS. TS. Đỗ Ngọc Sơn – Chuyên gia Hồi sức cấp cứu
3. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang – Chuyên gia Tim mạch
4. KS. Vũ Văn Đoan – Chuyên gia Trang thiết bị y tế
5. KS. Cao Vân Điểm – Chuyên gia Trang thiết bị y tế
6. KS. Bùi Sỹ Việt – Chuyên gia Trang thiết bị y tế
7. KS. Hà Đắc Biên – Chuyên gia Trang thiết bị y tế

VII. Tiểu ban Kỹ thuật mới – Phương pháp mới

1. GS. TS. Nguyễn Gia Bình – Chuyên gia Hồi sức tích cực – Trưởng Tiểu ban
2. TS. BS. Bạch Quốc Khánh – Chuyên gia Huyết học truyền máu
3. PGS. TS. Trần Huy Thịnh – Chuyên gia Sinh học phân tử
4. PGS. TS. Nguyễn Lê Bảo Tiến – Chuyên gia Chấn thương chỉnh hình
5. PGS. TS. Phạm Văn Phúc – Chuyên gia Tế bào gốc
6. PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương – Chuyên gia Phương pháp nghiên cứu khoa học
7. TS. BS. Đào Văn Tú – Chuyên gia Thử nghiệm lâm sàng

VIII. Tiểu ban Giám sát dữ liệu

1. PGS. TS. Đỗ Văn Dũng – Chuyên gia Dịch tễ học – Thống kê Y sinh học – Trưởng tiểu ban
2. GS. TS. Hoàng Văn Minh – Chuyên gia Thống kê Y sinh học
3. PGS.TS Phạm Ngọc Hùng – Chuyên gia Dịch tễ học
4. PGS. TS. Bùi Thị Tú Quyên – Chuyên gia Dịch tễ học
5. PGS. TS. Thái Thanh Trúc – Chuyên gia Thống kê Y sinh học

IX. Thư ký chuyên môn

1. ThS. Đặng Vũ Hoài Thu – Văn phòng Hội đồng
2. CN. Trịnh Thị Minh Phương – Văn phòng Hội đồng

X. Thư ký hành chính

1. CN. Phạm Thị Nga – Văn phòng Hội đồng
2. CN. Nguyễn Quốc Kiên – Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
3. Ông Huỳnh Việt Hoa – Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

XI. Danh sách chuyên gia tư vấn độc lập

1. PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Chuyên gia Dịch tễ học
2. PGS. TS. Lê Văn Truyền – Chuyên gia Dược học
3. GS. TS. Đỗ Đức Vân – Chuyên gia Dịch tễ học lâm sàng
4. GS.TS. Nguyễn Thị Kê – Chuyên gia Vi rút học
5. GS.TS. Phạm Thanh Kỳ – Chuyên gia Dược liệu học
6. GS.TS. Nguyễn Văn Nguyên – Chuyên gia Sinh lý bệnh – Miễn dịch

7. GS. TS. Nguyễn Trần Hiển – Chuyên gia Dịch tễ học

8. GS.TS. Phạm Ngọc Đính – Chuyên gia Dịch tễ học
9. GS.TS. Phùng Đắc Cam – Chuyên gia Vi rút học
10. GS. TS. Ngô Quý Châu – Chuyên gia Nội khoa
11. GS. TS. Nguyễn Bá Đức – Chuyên gia Ung bướu
12. GS. TS. Nguyễn Anh Trí – Chuyên gia Huyết học – Truyền máu
13. GS.TS. Phạm Minh Thông – Chuyên gia Chẩn đoán hình ảnh
14. PGS.TS. Nguyễn Văn Tường – Chuyên gia Sinh lý học
15. PGS.TS. Trịnh Văn Quỳ – Chuyên gia Dược học
16. PGS. TS. Lê Văn Đông – Chuyên gia Sinh học phân tử – tế bào gốc

Nguồn: CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply